Loading...
Om oss 2019-01-04T09:14:22+00:00

Innovativa lösningar i en föränderlig värld

Vad är BBI?

BBI Basic Board Industries AB bildades år 2010 och har sin verksamhet i Vellinge (strax utanför Malmö).

Företaget bildades kring en produkt för byggnadsindustrin, en panel av sandwichkonstruktion där ett isolermaterial appliceras mellan två ytskikt av hårda skivor, en konstruktion som är fukttålig och mögelsäker. Unikt i sammanhanget är att panelen inte innehåller några organiska delar och därför inte heller påverkas av fukt, mögel eller skadedjur. Panelerna tillverkas i ett s.k. SIP-system (Structural Insulated Panel), vilket drastiskt förkortar byggtiderna. Miljömässiga vinster kan också tillgodoräknas genom minskad energiåtgång och så småningom i återvinning av ingående bestånds-delar.

Det globalt ökande miljömedvetandet liksom förståelsen för energihushållning spelar BBI i händerna. Idag går 40 % av hushållens energiförbrukning åt till uppvärmning av bostäder – ett koncept som kraftfullt reducerar behovet av externa värmekällor ligger därför absolut rätt i tiden.

Vision

I en värld där hushållningen med jordens resurser blir ett alltmer påtagligt behov har BBI visionen att kunna bidra till en förbättrad miljö genom att skapa produkter och system som reducerar energibehovet i människors boende, som rationaliserar byggnation för bostäder och andra byggnader och där kretsloppstänkandet är en realitet.

 

Affärsidé

BBI:s affärsidé är att genom utveckling, produktion och försäljning av byggelement för bostäder, kommersiella och offentliga byggnader i Sverige likväl som utanför landets gränser skapa en god miljö som tillvaratar och hushåller med energi och resurser.

Genom unika produkter och rationella metoder i tillverkning och byggnation, och att ingå i olika konstellationer med andra tillverkande företag, uppnår vi en rationalitet och en efterfrågan som skapar mervärde för bolaget och dess intressenter.

Nyheter

BBI flyttar till nya lokaler!

BBI har nu flyttat sin produktionsavdelning till Vellinge, i rationella lokaler om 1 500 kvm. Därmed finns utrymme för inte bara produktion utan även för montering av mindre hus som Attefallshus, Friggebodar, garage etc.

BBI köper Prefabrikens konkursbo

Text: Under sommaren 2018 har BBI köpt inkråmet i Prefabrikens konkursbo, bestående av produktionsutrustning, halvfabrikat och råvarulager. I och med förvärvet har också samarbetsavtal ingåtts med den drivande kraften i Prefabriken, arkitekten Kenton Knowles som besitter stor kunskap och erfarenhet av konstruktion och tillverkning med sandwichpaneler.

Genom köpet av Prefabrikens konkursbo har även betydelsefulla kunder till Prefabriken tecknat samarbetsavtal med BBI. I och med förvärvet kan BBI producera paneler inte bara i befintliga pressar utan även i stora limbord – utmärkta vid framställning av golv, mellanbjälklag och tak.

Våra produkter

Vår unika teknik kan användas i vitt skilda byggprojekt. Några exempel på hur BBIs produkter kan användas:

Visa fler

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor? Vänligen använd formuläret nedan.