Loading...
Vår teknik 2019-01-18T17:45:32+00:00

BBI:s paneler är av sandwich-typ med material som är både fukttåligt och mögelsäkert.

Materialet är oorganiskt och panelen utgör ett effektivt klimatskal. Panelen fungerar även som fuktspärr, är en mycket lämplig bärare av putssystem, tillåter en snabb och kostnadseffektiv konstruktion samt ger lägre konstruktionsvikt än traditionella konstruktionslösningar.

Panelen är testad på Statens Provningsanstalt (SP) vad gäller lastnedtagningsförmåga. Resultatet visar att den har den stabilitet som krävs för att nyttjas som bärande vägg. Ytterligare tester i en serie som leder fram till ETA och CE-märkning är under genomförande.

 

BBI:s byggsystem omfattar bl.a. följande;

Sandwichpaneler, prefabricerade sektioner, utfackningsväggar, renoveringspanel, friggebodar, nödbostäder och andra applikationer.

Jämfört med konventionellt byggmaterial har BBI:s SIP-panel ett antal konkurrensfördelar;

 • En effektiv klimatskärm, då den värmeisolerande delen lever i ett orört och oventilerat ru
 • Innehåller icke-organiska material och fungerar även som fuktspärr. Täckskikten har ingen absorptionsförmåga
 • Fukt- och mögelresistent
 • Mycket lämplig bärare av putssystem utan behov av luftspalter i ytterväggskonstruktionen
 • Tillåter en snabb och kostnadseffektiv konstruktion
 • Konstruktionsvikten är lägre än för traditionella konstruktionslösningar
 • Konventionell teknik kräver väggtjocklek upp till över 0,5 m för samma U-värden
 • Kan byggas med oberoende av väderlek
 • Näst intill inga köldbryggor i konstruktionen
 • Lättare och billigare frakt till arbetsplats
 • Initiala tester visar på att den kan utgöra en självbärande konstruktion
 • Låg energiförbrukning i det färdiga huset

 

Med BBI:s SIP-panel vinner alla stora fördelar;

Slutkunden

 • Minimerade driftskostnader.
 •  Slipper problem med fukt och mögel.
 • Kortare byggtid.
 • Allt till normala byggkostnader.
 • Huset får en längre livstid än vid byggnation med organiskt material.
 • Snabb och förenklad renovering av utfackningsväggar, vilket innebär stora kostnadsbesparingar för fastighetsägare.
 • Minskad energiförbrukning.

Byggföretaget

 • Byggnation oberoende av väder.
 • Rationell byggmetod, även med leverans till byggarbetsplatsen av hela väggsektioner.
 • Med ritningsunderlag kan skräddarsydda paneler levereras.
 • Logistikfördelar.
 • Kortare montagetid av väggar.
 • Ett byggmaterial i takt med kommande ändrade byggnormer.
 • Framtida självbärande konstruktion.
 • Nära samarbete mellan byggföretaget och BBI:s produktionsavdelning.

Samhället

 • Minskad energiförbrukning (bostäder och lokaler står för ca. 40 % av den totala energianvändningen ).
 • Minskad miljöpåverkan.
 • Minskat olje-/gasberoende.
 • Snabb och förenklad renovering av utfackningsväggar gör t.ex att människor ev. kan bo kvar i sina bostäder under renoveringstiden. Stora kostnadsbesparingar för samhället.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor om vår teknik? Vänligen använd formuläret nedan.